Aktuality ZŠ

Pátek 1.12.2023
Byl vložen Měsíční plán práce na prosinec 2023.

Pátek 24.11.2023
Ve čtvrtek 23.11.2023 se tým žáků 9. tříd zúčastnil akce „Den jazyků na Gymnáziu Dašická 2023". V průběhu soutěžního dne si žáci mohli vyzkoušet nejen své jazykové znalosti z angličtiny, němčiny nebo ruštiny ale i z francouzštiny, španělštiny, italštiny nebo latiny. Pro úspěch v soutěži nestačily jen jazykové dovednosti, ale soutěžící museli předvést také své znalosti o jednotlivých zemích. A jako bonus na závěr byla zařazena i střelba na koš nebo fotokoutek a nechyběl ani oblíbený kvíz Kahoot.

 

Všem zúčastněným děkujeme za účast a předvedené výkony. 


Středa 22.11.2023
Dne 22.11.2023 měli zaměstnanci naší školy mimořádnou příležitost vyslechnout si přednášku pana PhDr. Jana Ivanegy Ph.D., odborného pracovníka VČM Pardubice, na téma „Historie budovy základní školy v Ohrazenicích“. Poutavé a zároveň velmi erudované povídání o začátcích výstavby budovy až po její dnešní podobu zaujalo všechny přítomné, o čemž svědčila i závěrečná část přednášky spojená s dotazy posluchačů. 

Středa 22.11.2023
Základní škola Pardubice - Ohrazenice se nepřipojuje ke stávce 27.11.2023.
Škola funguje bez omezení.

Úterý 21.11.2023
Dnes proběhla Olympiáda mládeže v plavání v Aquacentru Pardubice.
Družstva se umístila shodně na šestém místě.
Pája Dvořáková a Barča Klusáčková zvítězily ve svých rozplavbách.
Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Pondělí 20.11.2023
Žákyně 9. ročníků dnes reprezentovaly naši školu ve Školské futsalové lize na republikovém semifinále v Praze. Jednalo se o nejvyrovnanější turnaj v historii, avšak přes veškerou snahu se děvčatům nepodařilo postoupit do republikového finále. Za reprezentaci dívkám děkujeme.

Pondělí 13.11.2023
Výsledky sběrových dní :Úterý 7.11.2023
Ve dnech 9. a 10. listopadu se konají sběrové dny.


Úterý 31.10.2023
Byl vložen Měsíční plán práce na listopad 2023. 

Čtvrtek 12.10.2023
V dnešním okresním kole ve stolním tenise získali naši chlapci stříbrné medaile, děvčata byla čtvrtá. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

SRPŠ

Základní škola
Pardubice – Ohrazenice

Zápis z jednání ze schůzky třídních důvěrníků SRPŠ s vedením školy
dne 6. října 2022

• Program jednání
1. Zpráva o činnosti SRPŠ
- schválení stanov spolku
- hospodaření spolku
- organizační záležitosti
2. Zpráva ředitele školy – nový školní rok 2022/2023
3. Informace o škole
4. Jiné

• Výbor SRPŠ při ZŠ Pardubice-Ohrazenice pracuje ve složení:

pan Peter Birčák - předseda

ostatní třídní důvěrníci dle prezenční listiny

• Příspěvek ve výši 350,-Kč/žák schváleno
( při počtu 3 a více sourozenců na škole platí pouze nejstarší dva )
do 30. 11. 2022 provést úhradu

• Kritéria na používání peněz SRPŠ pro žáky ZŠ schváleno

 příspěvek na jednu cestu do školy v přírodě

 příspěvek na lyžařský výcvikový kurz žáků 7., 8. a 9. ročníku
(5.000,-Kč/třída)

 příspěvek na odměny pro jednotlivé třídy
( v případě škol v přírodě, výletů apod.
maximálně do 1.000,-Kč/třída - posouzeny vždy individuálně )

 příspěvek na úhradu dohledující osoby (učitel, vychovatel,
instruktor, apod.) - vykonává dohled nad žáky v době školy v přírodě, lyžařského, adaptačního kurzu a není poskytnut pronajímatelem bezplatně (max. do 4.000,-Kč/osoba)

 příspěvek na odměny za závěr školního roku
( nejlepší žáci školy, úspěchy v soutěžích )
(300,-Kč/žák)

 příspěvek na zakončení školního roku v kině či kulturním
sále
(maximálně do výše 5.000,-Kč případně bude posuzováno
individuálně po dohodě s pronajímatelem )

 příspěvek na odměny za závěr školního roku pro žáky 9. ročníku
(300,-Kč/žák)

 příspěvky na divadelní představení, sportovní turnaje,
koncerty, výstavy, exkurze, besedy, apod.

 drobné dárky pro budoucí žáky 1. ročníku
při zahájení školního roku

 případné další příspěvky (shora neuvedené) budou
projednány a posouzeny individuálně

• Projednání návrhu Stanov Spolku a schválení schváleno

• Informace vedení školy

* systém Bakaláři

* plánované školní akce v nejbližší době (týkají se i rodičů) naleznete na
webových stránkách školy nebo prostřednictvím svých dětí

* Školský ples – zatím není určeno (pomoc s organizováním, zajišťování dárků do tomboly)

* Diskuse - příspěvky jednotlivých zástupců tříd

• I. A bez dotazu
• I. B bez dotazu
• II. A bez dotazu
• II. B bez dotazu
• III. A bez dotazu
• IV. A bez dotazu
• IV. B bez dotazu
• V. A zvolena pí účetní spolku, Šj je v Út a Pá přeplněná – návrh na změnu rozvrhu tříd; řešení návaznosti tréninku po obědě v Pá
• VI. A bez dotazu
• VI. B bez dotazu
• VII. A bez dotazu
• VII. B bez dotazu
• VII. C bez dotazu
• VIII. A bez dotazu
• VIII. B bez dotazu
• VIII. C řešení návaznosti tréninku po obědě v pá
• IX. A bez dotazu
• IX. B bez dotazu
• IX. C návrh na přechod na bezhotovostní platbu v rámci Spolku


Zapsal: Miroslav Štens

Pardubicích dne 6. října 2022

Peter Birčák - předseda spolku

Mgr. Bc. František Stejskal ředitel školy 

KomenskýZŠ Pardubice-Ohrazenice
Trnovská 159
Pardubice-Ohrazenice
533 53

 

Kalendář

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31