Aktuality ZŠ

Středa 17.4.2019
Dnes proběhlo na ZŠ Beneš. nám. OKRESNÍ KOLO v ATLETICKÉM TROJBOJI žáků 5. tříd.
Naše družstvo ve složení: Petr Bohuněk, Dominik Schejbal, Kamila Kozáková a Lucie Kubátová se umístilo na krásném 3. místě ze 6 startujících škol. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 


Pondělí 15.4.2019
Změna jídelníčku: Oběd plánovaný na 16. 4. se bude vařit 17. 4. 2019 a naopak. 

Pátek 12.4.2019
Bylo vloženo rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. Čtvrtek 11.4.2019
Ve dnech 2. - 3. května 2019 bylo vyhlášeno Ředitelské volno. 


Úterý 9.4.2019
ZŠ PADRUBICE - OHRAZENICE ZVE DĚTI, ŽÁKY, RODIČE, PRARODIČE A VŠECHNY PŘÁTELE ŠKOLY NA VELIKONOČNÍ VÍTÁNÍ JARA v pondělí 15. dubna 2019 v době od 15 do 18 hodin.

Středa 3.4.2019
Byl vložen měsíční plán práce na duben 2019.

Pondělí 18.3.2019
Z důvodu přerušení dodávky elektřiny školní jídelna v uvedený termín nevaří.


Pondělí 4.3.2019
Byl vložen plán práce na březen 2019.

Čtvrtek 21.2.2019
Ve dnech 3. a 4. dubna vždy od 13 hod do 18 hod bude probíhat zápis do 1. třídy. Byla zveřejněna kritéria:


Úterý 12.2.2019
Byl vložen měsíční plán práce na únor 2019. 

Školní družina

Od 21. ledna 2018 bude 3. oddělení  v době od 12 do 15 hodin na hlavní budově, ul. Trnovská.
Ranní a konečná družina budou na adrese Arbesova 158 celý školní rok.

Provoz ŠD    
- 6.30-16.30
                    - ráno se dostaví dítě do šd nejpozději do 7:20 hod na budovu Arbesova 

Telefon        
     - 734 854 298 (3. oddělení, Trnovská 159)
    - 730 100 008 (1. a 2. oddělení, Arbesova 158)

Poplatek ŠD 
  • TEXT: Jméno dítěte
  • ve prospěch účtu č. 150849923/0600 (účet ZŠ)
  • variabilní s.: identifikační údaj dítěte
  • výše úplaty 200 Kč/ měsíc
  • splatnost je stanovena takto: 

- do 25.srpna 800Kč (září- prosinec)
- do 25.prosince 1200 Kč (leden-červen) 


Vychovatelky ŠD

  • 1.oddělení - Pavlína Potočková  (1. A, 4. A)
    2.oddělení - Alena Frančíková  (2. A)
    3.oddělení - Monika Tichá (3. A)  Školní družina je výchovně vzdělávací zařízení. Zajišťuje žákům zajímavé využití volného času v době před vyučováním a odpoledne před odchodem domů. Nabízí odpočinek a relaxaci po školním vyučování. Děti zde mají možnost výběru, do jaké činnosti se zapojí. Fotografie ze ŠD
 - budou uloženy ve fotogalerii ZŠ

Ve čtvrtek 27. září proběhl první kroužek lezecká stěna. Více fotografií je uloženo ve fotogalerii. 


V pátek 19. 10. pouštěly děti ze školní družiny draky. Více fotografií je uloženo ve fotogalerii. 


Některé děti navštěvují v rámci ŠD kroužek plavání. Více fotografií je uloženo ve fotogaleriiVe čtvrtek 25, 10. děti ze školní družiny vydlabávaly dýně. Více fotografií je uloženo ve fotogalerii


V úterý mají kroužek lezecké stěny pokročilí. Fotky jsou ze 13. listopadu.  Více fotografií je uloženo ve fotogaleriiV děti ze ŠD chodí na kroužek keramiky. Jejich výtvory se prodávaly i na vánočním salónu. Více fotografií je uloženo ve fotogalerii. 


V pátek 14.12. navštívily děti ze ŠD zábavní centrum Lumpárium.  Více fotografií je uloženo ve fotogalerii


Před Vánoci zažily děti v ŠD nadílku dárečků pro družinu. Více fotografií je uloženo ve fotogalerii


V pátek 25. ledna proběhla ve školní družině talentmánie. Více fotografií je uloženo ve

fotogalerii


V pátek 22 .února proběhl ve školní družině karneval. Více fotografií je uloženo ve fotogalerii.


V pátek 22. března proběhl turnaj v hokejbalu v rámci školní družiny. Více fotografií je uloženo ve fotogalerii


V březnu proběhla akce "Měsíc s knihou" - představujeme si oblíbené knihy, navštívili jsme i školní knihovnu. Více fotografií je uloženo ve fotogalerii


Kroužek lezecká stěna v rámci ŠD - pokroky. Více fotografií je uloženo ve fotogalerii


CELOROČNÍ PLÁN ŠD – 2018 / 2019

ZÁŘÍ
Téma- seznámení se svým městem, okolím školy
Odpočinková č. - seznámení dětí s prostředím ŠD, s bezpečností při aktivitách
v ŠD, rozhovory s dětmi o zážitcích z prázdnin, čtení pohádek
Rekreační č. - vycházky do okolí, seznámení s okolím
Zájmová č. – estetická - kreslení zážitků z prázdnin , výlety, dovolená
pracovní - stavění ze stavebnic
sportovní - hry na hřišti, míčové hry, závodivé hry
dopravní – pravidla správného přecházení vozovky, chování na
dopr. komunikacích
Příprava na vyuč. - didaktické a smyslové hry, hádanky

ŘÍJEN
Téma- Velká pardubická
Odpočinková č. - čtení pohádek, volné kreslení, omalovánky, prohlížení a čtení
přírodovědných knih
Rekreační č. - hry venku na zahradě, pohybové hry s pravidly
Zájmová č. – estetická - výroba draka dle vlastní fantazie
kreslení obrázku na téma Velká pardubická
přírodovědná - určování zvířat, ptáků, rostlin - soutěž
sportovní - soutěže ve družstvech, chování „fair play"
dopravní - správné chování na chodníku a při přecházení vozovky
akce- DRAKIÁDA- soutěž o nejlépe létajícího draka
SOUTĚŽNÍ PŘEKÁŽKOVÉ ODPOLEDNE-sport.discipliny
Příprava na vyuč. – hlavolamy, hry se slovy

LISTOPAD
Téma- Halloween
Odpočinková č. - rozhovory s dětmi o nových zážitcích, četba pohádek
a strašidelných příběhů
Rekreační č. - vycházky do přírody, seznamujeme se s dopravními značkami
v blízkosti školy
Zájmová č. – pracovní - vydlabávání dýní, práce s přírodním materiálem
přírodní - pozorování změn v přírodě
sportovní – hudebně pohybové hry
estetická – používání barev, obtiskávání listů
dopravní - určujeme dopr. značky, semafory
akce STRAŠIDELNÉ DOVÁDĚNÍ - hry, soutěže, tancování strašidel

Příprava na vyuč. – rozdíly v obrázcích, bludiště, kvízy s dopravní tematikou

PROSINEC
Téma- Vánoce, zvyky, tradice
Odpočinková č. – četba příběhů s vánoční tematikou, odpočinek na koberci, poslech
a zpěv vánočních koled
Rekreační č. – vycházky do zimní přírody, hry na sněhu, v případě nepřízně počasí
hry v tělocvičně
Zájmová č. – pracovní - vánoční výzdoba ŠD, výroba vánočních přání
přírodovědná – rozhovor na téma „ Příroda v zimě", pozorování a
určování zvířecích stop
estetická - soutěž o nejhezčí dopis pro Ježíška, kreslení obrázků na
téma „Můj dárek k Vánocům", vyrábění adventního
kalendáře s překvapením, vánočního přání
sportovní - zimní sporty – sánkování, bobování
dopravní - slušné chování na vozovce, semafory
akce- ČERTÍ REJ
VÁNOČNÍ NADÍLKA
Příprava na vyuč. - didaktické hry k probírané látce
lidové pranostiky

LEDEN
Téma- Poznáváme naši zemi
Odpočinková č. - hádanky, čtení pohádek, pohádky z videa
povídání si o krásách naší země, o některých městech,
památkách, přírodě
Rekreační č. - pobyt na čerstvém vzduchu, stavění sněhuláka
Zájmová č. - pracovní a estetická č. – ztvárňujeme Tři krále různými technikami,
zpíváme písničku Tři králové jdeme k vám
kreslení našich měst a jejich památek
přírodovědná –povídání co dělají zvířata v zimě , sypání do krmítek
sportovní - hudebně pohybové hry, hry v tělocvičně
dopravní - dopravní značky a situace
akce LEDOVÍ A SNĚHOVÍ SOCHAŘI - soutěž o nejhezčí sochu z ledu
a sněhu
TALENTMÁNIE
Příprava na vyuč. - zlepšování slovní zásoby, jazykolamy, spojovačky
a doplnovačky

ÚNOR
Téma- Masopust
Odpočinková č. - volné kreslení, omalovánky, četba knihy, povídáme si
o karnevalech, cirkusech
Rekreační č. - hry na hřišti, vycházky do přírody, cvičení při hudbě
Zájmová č. – pracovní - úklid hraček v ŠD, stříhání geometr. tvarů a lepení do
obrázku
přírodovědná – vyprávíme si o zvířatech, která žijí v zoo,v cirkusu,
jaké zvířátko máme doma a jak se o něj staráme
estetická – výroba masek na MASOPUST
sportovní - soutěže a hry v tělocvičně, hry na hřišti dle vlastního výběru,
hudebně pohybové hry
dopravní - pravidla správného přecházení vozovky
akce MASOPUSTNÍ KARNEVAL - diskotéka

Příprava na vyuč. - péče o vlastní osobu, pořádek ve věcech, hádanky, křížovky

BŘEZEN
Téma-měsíc s knihou
Odpočinková č. - pohádka na videu, četba knihy
Březen měsíc knihy- povídání o nejoblíbenějších knížkách dětí,
pantomima, dramatizace pohádky
Rekreační č. - vycházky do přírody, hry na školním hřišti
Zájmová č.- přírodovědná - „Jaro"- změny v přírodě, první jarní květiny
estetická – jarní výzdoba oddělení, obrázky s jarní tematikou

sportovní - závody v různých disciplínách (běh, skok, hod)
dopravní - soutěž v určování dopravních značek
akce – POSEZENÍ S KNIHOU
Příprava na vyuč. - didaktické hry k probírané látce, slovní kopaná, kvízy s jarní
tematikou

DUBEN
Téma- Čarodějnice
Odpočinková č. - stolní a společenské hry, četba, volné kreslení, povídání
o nebezpečných situacích a jak si s nimi poradit, první pomoc
Rekreační č. – individuální hry ve třídě i na zahradě
Zájmová č. - pracovní – učíme se základy první pomoci
přírodovědná - DEN ZEMĚ - chráníme přírodu, třídění a recyklace,
sběr odpadů v okolí ŠD
estetická - kreslení jarních květin, vyrábění čarodějnických masek,
malování čarodějnických obrázků
sportovní - hry dle vlastního výběru, míčové hry, školka se švihadlem
dopravní - rozebírání určitých dopr. situací, dopravní značky
akce ČARODĚJNICKÝ REJ - soutěž o nejrychlejší koště

Příprava na vyuč. - křížovky, bludiště

KVĚTEN
Téma- Sport
Odpočinková č. - čtení pohádky, hry dle vlastního výběru, vyprávění vtipů

Rekreační č. - vycházky do okolí, individuální hry dle vlastního uvážení
Zájmová č. – pracovní - chování v přírodě, její ochrana
estetická - DEN MATEK - výroba dárečků pro maminky
sportovní - sportovní soutěže, hry na zahradě, překážková dráha
dopravní - správné chování na silnici a na chodníku
akce-HOKEJBALOVÝ TURNAJ
Příprava na vyuč. - hádanky, jazykolamy, bludiště

ČERVEN
Téma- rozloučení se školou
Odpočinková č. - četba knihy, omalovánky, časopisy, volné kreslení, povídáme si co
budeme dělat o prázdninách, kam se chystáme, jak se máme
při nich bezpečně chovat
Rekreační č. - pohybové hry, pobyt na zahradě, hry dle vlastního výběru dětí

Zájmová č.- pracovní - stavění ze stavebnic, stříhání a lepení domečků, úklid
družinové třídy před prázdninami
přírodovědná a estetická – léčivé rostliny, letní čas v přírodě
sportovní - hry na hřišti - kopaná, vybíjená
dopravní - slušné chování v silničním provozu
akce ZAHRADNÍ SLAVNOST - odpoledne plné soutěží, zábavy a
sportu
PYŽAMOVÁ NOC- přespání ve školní družíně
Příprava na vyuč. - křížovky, hádanky, pravidla slušného chování, popletené texty

Sebeobslužná č. (platí po celý rok) - návyky osobní hygieny, základy stolování,
zdravení, poděkování, oslovení
Rozloučení se školním rokem 
Kroužky školní družiny:

Pondělí
Keramika začátečníci 13 - 14 hod
p.O.Kudrnova 
Pondělí Keramika pokročilí 14 - 15 hod  p.O.Kudrnova 
Úterý
Lezecká stěna - pok. 14:15-15:15 hod A. Frančíková 
Středa Plavání 14:15-15:15 hod A. Frančíková 
Čtvrtek
Lezecká stěna - zač. 14:15 - 15:15 hod P. Potočková
Čtvrtek
Sportuj ve škole 13:45 - 14:45 hod M. Jirka

KomenskýZŠ Pardubice-Ohrazenice
Trnovská 159
Pardubice-Ohrazenice
533 53

 

Kalendář

«  
  »
P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Anketa

Jste spokojení se stravováním a jídelníčkem ve školní jídelně?: