Aktuality ZŠ

Pondělí 30.7.2018
V záložce Rekonstrukce všech objektů školy můžete sledovat průběh rekonstrukce odborných učeben.


Pátek 8.6.2018
Byly zveřejněny výsledky sběrových dní:Úterý 5.6.2018
Ředitel školy na základě § 24 odst. 2 č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že ze závažných organizačních a technických důvodů vyhlašuje Ředitelské volno dne 27. – 29. června 2018 .


Sobota 2.6.2018
Srdečně zveme na Zahradní slavnost 13.6. 2018 od 16:00 – do 18:00 na zahradě mateřské školy ZŠ a MŠ Pardubice – Ohrazenice.


Pondělí 28.5.2018
Děvčata Zš a Mš Pardubice-Ohrazenice zvítězila ve Sportovní lize základních škol - v republikovém finále v minikopané, které se konalo 24.-25. 5. 2018 v Uherském Hradišti.

Pátek 25.5.2018
Naše dívky vybojovaly ZLATO v republikovém finále v minikopané v Uherském Hradišti. 


Pátek 25.5.2018
Děti z 1. A a MŠ vyjíždějí (14:15) z Janských Lázní. 
Autobus je v Jaroměři (15:05). Bude malé zpoždění.
Opatovice (15:30).
Staré Hradiště 15:38.

Školní družina


Provoz ŠD    
- 6.30-16.30
                    ráno se dostaví dítě do šd nejpozději do 7.30 hod.

Telefon        
- 734 854 298

Poplatek ŠD 
  • TEXT: Jméno dítěte
  • ve prospěch účtu č. 150849923/0600 (účet ZŠ)
  • variabilní s.: celé rodné číslo dítěte- 10míst bez lomítka
  • výše úplaty 200 Kč/ měsíc
  • splatnost je stanovena takto: 

- do 25.srpna 1000 Kč (září- leden)
- do 25.ledna 1000 Kč (únor-červen) 


Vychovatelky ŠD

  • 1.oddělení - Alena Frančíková ( 1.A.)
    2.oddělení - Pavlína Potočková ( 2.A.)
    3.oddělení - Monika Tichá ( 3.A-4.A.)  Školní družina je výchovně vzdělávací zařízení. Zajišťuje žákům zajímavé využití volného času v době před vyučováním a odpoledne před odchodem domů. Nabízí odpočinek a relaxaci po školním vyučování. Děti zde mají možnost výběru, do jaké činnosti se zapojí. Fotografie ze ŠD
 - budou uloženy ve fotogalerii ZŠ


V pátek 13. října proběhla v ŠD drakiáda. Více fotografií je uloženo ve fotogalerii.


Ve středu 1.11. proběhlo vydlabávání dýní. Více fotografií je uloženo ve fotogalerii.


V pátek 3. listopadu se ve ŠD konalo strašidelné dovádění. Více fotografií je uloženo ve fotogalerii. 


V pátek 10. listopadu proběhla beseda s PČR. Více fotografií je uloženo ve fotogalerii.


V pátek 24.11.2017 navšítivily děti z ŠD Ekocentrum Paleta - program Rezervace. Více fotografií je uloženo ve fotogalerii


Děti z prvního stupně navštívily v rámci ŠD 18. prosince Mázhaus - výstava Peklo, prohlédly si náměstí před radnicí a zadováděly si v Tyršových sadech. Více fotografií je uloženo ve fotogalerii


V pátek 22. 12. proběhla vánoční nadílka s diskotékou, ochutnávkou cukroví a čaje. Více fotografií je uloženo ve fotogalerii


Tvoříme na tvořílku - 2., 3. a 4. třída. Více fotografií je uloženo ve fotogalerii


Děti ze ŠD zažily sportovní odpoledne v telocvičně, které připravily paní vychovatelky spolu s p. trenérem M. Jirkou.  Více fotografií je uloženo ve fotogalerii.


Žáci v ŠD využili první únorový rýden sněhové nadílky a postavili na školní zahradě spoustu sněhových kouzelníků. Více fotografií je uloženo ve fotogalerii.


Děti z družiny si 9. 2 vyrazily zařádit do dětského centra Lumparia.  Více fotografií je uloženo ve fotogalerii


V pátek 16. února poběhla v ŠD volba Miss a Sympaťáka. Více fotografií je uloženo ve fotogalerii. 


V pátek 23. února proběhl v ŠD karneval. Více fotografií je uloženo ve fotogalerii


V pátek 9. 3. proběhlo v ŠD hokejbalové odpoledne. Více fotografií je uloženo ve fotogalerii.


23. března navštívili prvňáčci s družinou Perníkovou chaloupku. Více fotografií je uloženo ve fotogalerii


Krásné slunečné počasí využívá družina k tvoření z písku. Více fotografií je uloženo ve fotogalerii


20. dubna navštívila ŠD hasiče. Více fotografií je uloženo ve fotogalerii


V pátek 27. dubna se ve ŠD konal čarodějnický rej. Více fotografií je uloženo ve fotogalerii. 


V pátek 18.5. navštívila ŠD farmu Apolenka ve Spojile. Více fotografií naleznete ve fotogalerii.


Děti z 1. oddělení ŠD navštívily 8. června 2018 Lumpárium. Více fotografií naleznete ve fotogalerii


CELOROČNÍ PLÁN ŠD – 2017 / 2018

ZÁŘÍ
Celoroční hra- Cesta za pokladem: příprava na pevnině- seznámení s pravidly
Odpočinková č. - seznámení dětí s prostředím ŠD, s bezpečností při aktivitách
v ŠD, rozhovory s dětmi o zážitcích z prázdnin, čtení pohádek
Rekreační č. - vycházky do okolí, seznámení s okolím
Zájmová č. – estetická - kreslení zážitků z prázdnin , malujeme, jak si představujeme
pirátskou loď
pracovní - stavění ze stavebnic
sportovní - hry na hřišti, míčové hry, závodivé hry
dopravní – pravidla správného přecházení vozovky, chování na
dopr. komunikacích
Příprava na vyuč. - didaktické a smyslové hry, hádanky

ŘÍJEN
Celoroční hra- Vyplouváme směr přírodovědné ostrovy
Odpočinková č. - čtení pohádek, volné kreslení, omalovánky, prohlížení a čtení
přírodovědných knih
Rekreační č. - hry venku na zahradě, pohybové hry s pravidly
Zájmová č. – estetická - výroba draka dle vlastní fantazie
akce DRAKIÁDA - soutěž o nejveselejšího draka
obtiskování listů, brambor
přírodovědná - určování zvířat, ptáků, rostlin - soutěž
sportovní - soutěže ve družstvech, chování „fair play"
dopravní - správné chování na chodníku a při přecházení vozovky
akce- HALLOWEENSKÉ ODPOLEDNE- děti v kostýmech, soutěže

Příprava na vyuč. – hlavolamy, hry se slovy

LISTOPAD
Celoroční hra- Přesouváme se na ostrov dopravy
Odpočinková č. - rozhovory s dětmi o nových zážitcích, četba pohádek o dopravních
prostředcích,vymýšlíme vlastní dopravní značky
Rekreační č. - vycházky do přírody, seznamujeme se s dopravními značkami
v blízkosti školy
Zájmová č. – pracovní - vydlabávání dýní
přírodní - pozorování změn v přírodě
sportovní – hudebně pohybové hry, hry se švihadlem a obručemi
estetická – malujeme veselé dopravní prostředky
dopravní - určujeme dopr. značky, semafory
akce STRAŠIDELNÉ DOVÁDĚNÍ - hry, soutěže, tancování strašidel
BESEDA S PČR

Příprava na vyuč. – rozdíly v obrázcích, bludiště, kvízy s dopravní tematikou

PROSINEC
Celoroční hra- Další cíl naší plavby- vánoční ostrovy
Odpočinková č. – četba příběhů s vánoční tematikou, odpočinek na koberci, poslech
a zpěv vánočních koled, besedujeme jak se slaví vánoce v jiných
zemích
Rekreační č. – vycházky do zimní přírody, hry na sněhu, v případě nepřízně počasí
hry v tělocvičně
Zájmová č. – pracovní - vánoční výzdoba ŠD, výroba vánočních přání
přírodovědná – rozhovor na téma „ Příroda v zimě", pozorování a
určování zvířecích stop
estetická - soutěž o nejhezčí dopis pro Ježíška, kreslení obrázků na
téma „Můj dárek k Vánocům", vyrábění adventního
kalendáře s překvapením
sportovní - zimní sporty – sánkování, bobování
dopravní - slušné chování na vozovce, semafory
akce- ČERTÍ REJ, VÁNOČNÍ NADÍLKA
VÝLET S VÁNOČNÍ TEMATIKOU DLE NABÍDKY
Příprava na vyuč. - didaktické hry k probírané látce
lidové pranostiky

LEDEN
Celoroční hra- Směr na ostrov sportu
Odpočinková č. - hádanky, čtení pohádek, pohádky z videa, kreslení, povídání
o letní a zimní olympiádě, o paraolympiádě
Rekreační č. - pobyt na čerstvém vzduchu, stavění sněhuláka
Zájmová č. - pracovní a estetická č. – ztvárňujeme Tři krále různými technikami,
zpíváme písničku Tři králové jdeme k vám,
malujeme sportovce,navrhujeme sport.oblečení

přírodovědná –povídání co dělají zvířata v zimě , sypání do krmítek
sportovní - hudebně pohybové hry, rozhovor „Proč je sport důležitý pro
člověka"

dopravní - dopravní značky a situace
akce LEDOVÍ A SNĚHOVÍ SOCHAŘI - soutěž o nejhezčí sochu z ledu
a sněhu
DRUŽINOVÁ OLYMPIÁDA- sportovní soutěže v tělocvičně
Příprava na vyuč. - zlepšování slovní zásoby, jazykolamy, spojovačky a doplňovačky
se sportovní tematikou

ÚNOR
Celoroční hra- Naše posádka míří na karnevalové ostrovy
Odpočinková č. - volné kreslení, omalovánky, četba knihy, povídáme si
o karnevalech, cirkusech
Rekreační č. - hry na hřišti, vycházky do přírody, cvičení při hudbě
Zájmová č. – pracovní - úklid hraček v ŠD, stříhání geometr. tvarů a lepení do
obrázku
přírodovědná – vyprávíme si o zvířatech, která žijí v cirkusu,
jaké zvířátko máme doma a jak se o něj staráme
estetická – výroba masek na MASOPUST, vytváříme klauny
sportovní - soutěže a hry v tělocvičně, hry na hřišti dle vlastního výběru,
hudebně pohybové hry
dopravní - pravidla správného přecházení vozovky
akce MASOPUSTNÍ KARNEVAL - diskotéka
SYMPAŤÁK ŠD 2018
MISS ŠD 2018
Příprava na vyuč. - péče o vlastní osobu, pořádek ve věcech, hádanky, křížovky

BŘEZEN
Celoroční hra- Náš cíl-pohádkové ostrovy
Odpočinková č. - pohádka na videu, četba knihy
Březen měsíc knihy- povídání o nejoblíbenějších knížkách dětí,
Pantomima, dramatizace pohádky
Rekreační č. - vycházky do přírody, hry na školním hřišti
Zájmová č.- přírodovědná - „Jaro"- změny v přírodě, první jarní květiny
estetická - velikonoční výzdoba ŠD, rozhovor na téma „Velikonoce",
tradice, zvyky, koledy, barvení vajíček
sportovní - závody v různých disciplínách (běh, skok, hod)
dopravní - soutěž v určování dopravních značek
Příprava na vyuč. - didaktické hry k probírané látce, slovní kopaná, kvízy s jarní
tematikou

DUBEN
Celoroční hra- Zdravotní ostrovy
Odpočinková č. - stolní a společenské hry, četba, volné kreslení, povídání
o nebezpečných situacích a jak si s nimi poradit,první pomoc
Rekreační č. – individuální hry ve třídě i na zahradě
Zájmová č. - pracovní – čteme si a učíme se Polámal se mraveneček a malujeme
komiks, učíme se ošetřit si ránu, jednoduché zavázání
poranění
přírodovědná - DEN ZEMĚ - chráníme přírodu, třídění a recyklace,
Sběr odpadů v okolí ŠD
estetická - kreslení jarních květin, vyrábění čarodějnických masek,
malování čarodějnických obrázků
sportovní - hry dle vlastního výběru, míčové hry, školka se švihadlem
dopravní - rozebírání určitých dopr. situací, dopravní značky
akce ČARODĚJNICKÝ REJ - soutěž o nejrychlejší koště

Příprava na vyuč. - křížovky, bludiště

KVĚTEN
Celoroční hra- Ostrovy dramatiky, hudby a tanců
Odpočinková č. - čtení pohádky, hry dle vlastního výběru, vyprávění vtipů,
zpívání písniček, improvizace krátkých scének z běžného života
Rekreační č. - vycházky do okolí, individuální hry dle vlastního uvážení
Zájmová č. – pracovní - chování v přírodě, její ochrana
estetická - DEN MATEK - výroba dárečků pro maminky
sportovní - sportovní soutěže, hry na zahradě, překážková dráha
dopravní - správné chování na silnici a na chodníku
akce- DEN MATEK- vystoupení pro maminky,tanečky, zpěv,
básničky
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DLE NABÍDKY
Příprava na vyuč. - hádanky, jazykolamy, poznáš hudební nástroj ( poslechově
i vizuálně )

ČERVEN
Celoroční hra- Konečně k cíli....
Vyhodnocení celé hry, nalezení pokladu
Odpočinková č. - četba knihy, omalovánky, časopisy, volné kreslení, povídáme si co
budeme dělat o prázdninách, kam se chystáme, jak se máme
při nich bezpečně chovat
Rekreační č. - pohybové hry, pobyt na zahradě, hledání indicií, které nás dovedou
k pokladu
Zájmová č.- pracovní - stavění ze stavebnic, stříhání a lepení domečků, úklid
družinové třídy před prázdninami
přírodovědná a estetická – léčivé rostliny, letní čas v přírodě
sportovní - hry na hřišti - kopaná, vybíjená
dopravní - slušné chování v silničním provozu
akce ZAHRADNÍ SLAVNOST - odpoledne plné soutěží, zábavy a
sportu
PYŽAMOVÁ NOC- přespání ve školní družíně
Příprava na vyuč. - křížovky, hádanky, pravidla slušného chování, popletené texty

Sebeobslužná č. (platí po celý rok) - návyky osobní hygieny, základy stolování,
zdravení, poděkování, oslovení
Slavnostní předávání družinového vysvědčení, rozloučení se školním rokem 
Kroužky školní družiny:

Pondělí
Lezecká stěna 14:30 - 15:30 hod
A. Frančíková
Úterý
Tvořílek - 1.tř. 14-15 hod A. Frančíková 
Úterý Tvořílek 2.tř. 14-15hod P. Potočková 
Středa
Tvořílek 3. a 4.tř.
14 - 15 hod P. Potočková
Čtvrtek
Hodina pohybu navíc 
13:45 - 14:45 hod M. Jirka, M. Tichá

KomenskýZŠ a MŠ Pardubice-Ohrazenice
Trnovská 159
Pardubice-Ohrazenice
533 53

 

Kalendář

«  
  »
P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Anketa

Jak se Vám líbí nové webové stránky Mateřské školy Žirafík?: