Aktuality ZŠ

Neděle 19.5.2024
Žáci 2. ročníků odjíždějí dnes na školu v přírodě do Jeseníků. Jak se jim daří, můžete sledovat pod tímto odkazem v záložce LVK a ŠVP - aktuálně.

Pondělí 13.5.2024
Žáci 3. ročníků vyrazili do školy v přírodě do Orlických hor. Jak se jim daří, můžete sledovat pod tímto odkazem v záložce Škola v přírodě II.

Pondělí 13.5.2024
Žáčci 1. ročníků vyrazili na školu v přírodě do Jeseníků. Jak se jim daří můžete sledovat v odkazu LVK a ŠVP - aktuálně. 

Pátek 10.5.2024
Žáci a žákyně prvního stupně se v pátek 10. května zúčastnili krajského finále štafetového poháru. Děti vybojovaly krásné 10. místo.

Pátek 10.5.2024
Byl zveřejněn seznam přijatých žáků do prvního ročníku. 


Středa 8.5.2024
V pondělí, dne 6. května 2024, se na venkovním multifunkčním sportovišti v Ohrazenicích uskutečnil pátý ročník národní soutěže Sportovní den mládeže v Pardubicích 7 pro místní děti a žáky Základní školy Ohrazenice.

Čtvrtek 2.5.2024

Čtvrtek 2.5.2024
Ředitel školy vyhlašuje ředitelské volno ve dnech 9. a 10. 5. 2024.


Středa 3.4.2024
Ve středu 3.4.2024 se vítězové školního kola soutěže Mladý zemědělec - Eliška Brtková, Tereza Tesařová a Filip Jedlička z 8.C zúčastnili semifinále soutěže na Střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole v Chrudimi.

Úterý 2.4.2024
Byl vložen měsíční plán práce na duben 2024.

Školní družina

Provoz ŠD    - 6.30-16.30

                     
Telefon        
     - 734 854 298 
Poplatek ŠD 
  • TEXT: Jméno dítěte
  • ve prospěch účtu č. 150849923/0600 (účet ZŠ)
  • variabilní s.: identifikační údaj dítěte
  • výše úplaty 300 Kč/ měsíc
  • splatnost je stanovena takto: 

- do 25.srpna 1200Kč (září- prosinec)
- do 25.prosince 1800 Kč (leden-červen) 


Vychovatelky ŠD

  • 1.oddělení - Pavlína Potočková
  • 2.oddělení - Ing. Helena Ptáčková 
    3.oddělení - Andrea Vaníčková
  • 4.oddělení - Monika Tichá Školní družina je výchovně vzdělávací zařízení. Zajišťuje žákům zajímavé využití volného času v době před vyučováním a odpoledne před odchodem domů. Nabízí odpočinek a relaxaci po školním vyučování. Děti zde mají možnost výběru, do jaké činnosti se zapojí. Fotografie ze ŠD

V pátek 5.10. si děti ze ŠD zahrály hokejbal. Více fotografií je uloženo ve fotogalerii


V pátek 20. 10. proběhla ve školní družině Drakiáda. Více fotografií je uloženo ve fotogalerii


Děti ze ŠD si zařádily a zasoutěžily ve strašidelných kostýmech. Více fotografií je uloženo ve fotogalerii

¨
V pátek 24.11. navštívily děti z naší školy Vánoční výstavu v Obecním domě v Ohrazenici. Více fotografií je uloženo ve fotogalerii


V pátek 23. února proběhl v ŠD tradiční karneval. Více fotografií je uloženo ve fotogaleriiDne 4.4. byla 1.A. se družinou ve školní knihovně. Více fotografií je uloženo ve fotogalerii. 


CELOROČNÍ PLÁN ŠD – 2023 / 2024      

ZÁŘÍ

TÉMA – SEZNÁMENÍ SE SVÝM MĚSTEM, OKOLÍM ŠKOLY

Odpočinková č. - seznámení dětí s prostředím ŠD, s bezpečností při aktivitách

v ŠD, rozhovory s dětmi o zážitcích z prázdnin, čtení pohádek

Rekreační č. - vycházky do okolí, seznámení s okolím

Zájmová č. – estetická - kreslení zážitků z prázdnin , výlety, dovolená

pracovní - stavění ze stavebnic

sportovní - hry na hřišti, míčové hry, závodivé hry

dopravní – pravidla správného přecházení vozovky, chování na

dopr. komunikacích

Příprava na vyuč. - didaktické a smyslové hry, hádanky

ŘÍJEN

TÉMA – VELKÁ PARDUBICKÁ, MEZINÁRODNÍ DEN ZVÍŘAT

Odpočinková č. - čtení pohádek, volné kreslení, omalovánky, prohlížení a čtení

přírodovědných knih

Rekreační č. - hry venku na zahradě, pohybové hry s pravidly

Zájmová č. – estetická - výroba draka dle vlastní fantazie

kreslení obrázku na téma Velká pardubická

přírodovědná - určování zvířat, ptáků, rostlin - soutěž

sportovní - soutěže ve družstvech, chování „fair play"

dopravní - správné chování na chodníku a při přecházení vozovky

akce- DRAKIÁDA- soutěž o nejlépe létajícího draka

Příprava na vyuč. – hlavolamy, hry se slovy

LISTOPAD

TÉMA - HALLOWEEN

Odpočinková č. - rozhovory s dětmi o nových zážitcích, četba pohádek

a strašidelných příběhů

Rekreační č. - vycházky do přírody, seznamujeme se s dopravními značkami

v blízkosti školy

Zájmová č. – pracovní - vydlabávání dýní, práce s přírodním materiálem

přírodní - pozorování změn v přírodě

sportovní – hudebně pohybové hry

estetická – používání barev, obtiskávání listů

dopravní - určujeme dopr. značky, semafory

akce STRAŠIDELNÉ DOVÁDĚNÍ - hry, soutěže, tancování strašidel

Příprava na vyuč. – rozdíly v obrázcích, bludiště, kvízy s dopravní tematikou

PROSINEC

TÉMA – VÁNOCE, ZVYKY, TRADICE

Odpočinková č. – četba příběhů s vánoční tematikou, odpočinek na koberci, poslech

a zpěv vánočních koled

Rekreační č. – vycházky do zimní přírody, hry na sněhu, v případě nepřízně počasí

hry v tělocvičně

Zájmová č. – pracovní - vánoční výzdoba ŠD, výroba vánočních přání

přírodovědná – rozhovor na téma „ Příroda v zimě", pozorování a

určování zvířecích stop

estetická - soutěž o nejhezčí dopis pro Ježíška, kreslení obrázků na

téma „Můj dárek k Vánocům", vyrábění adventního

kalendáře s překvapením, vánočního přání,

zdobení stromečku

sportovní - zimní sporty – sánkování, bobování

dopravní - slušné chování na vozovce, semafory

akce- ČERTÍ REJ

VÁNOČNÍ NADÍLKA

Příprava na vyuč. - didaktické hry k probírané látce

lidové pranostiky

LEDEN

TÉMA – POZNÁVÁME NAŠI ZEMI

Odpočinková č. - hádanky, čtení pohádek, pohádky z videa

povídání si o krásách naší země, o některých městech,

památkách, přírodě

Rekreační č. - pobyt na čerstvém vzduchu, stavění sněhuláka

Zájmová č. - pracovní a estetická č. – ztvárňujeme Tři krále různými technikami,

zpíváme písničku Tři králové jdeme k vám

kreslení našich měst a jejich památek

přírodovědná –povídání co dělají zvířata v zimě , sypání do krmítek

sportovní - hudebně pohybové hry, hry v tělocvičně

dopravní - dopravní značky a situace

akce LEDOVÍ A SNĚHOVÍ SOCHAŘI - soutěž o nejhezčí sochu z ledu

a sněhu

TALENTMÁNIE

Příprava na vyuč. - zlepšování slovní zásoby, jazykolamy, spojovačky

ÚNOR

TÉMA - MASOPUST

Odpočinková č. - volné kreslení, omalovánky, četba knihy, povídáme si

o karnevalech, cirkusech

Rekreační č. - hry na hřišti, vycházky do přírody, cvičení při hudbě

Zájmová č. – pracovní - úklid hraček v ŠD, stříhání geometr. tvarů a lepení do

obrázku

přírodovědná – vyprávíme si o zvířatech, která žijí v zoo,v cirkusu,

jaké zvířátko máme doma a jak se o něj staráme

estetická – výroba masek na MASOPUST

sportovní - soutěže a hry v tělocvičně, hry na hřišti dle vlastního výběru,

hudebně pohybové hry

dopravní - pravidla správného přecházení vozovky

akce KARNEVAL - diskotéka

Příprava na vyuč. - péče o vlastní osobu, pořádek ve věcech, hádanky, křížovky

BŘEZEN

TÉMA – MĚSÍC S KNIHOU

Odpočinková č. - pohádka na videu, četba knihy

Březen měsíc knihy- povídání o nejoblíbenějších knížkách dětí,

pantomima, dramatizace pohádky

Rekreační č. - vycházky do přírody, hry na školním hřišti

Zájmová č.- přírodovědná - „Jaro"- změny v přírodě, první jarní květiny

estetická – jarní výzdoba oddělení, obrázky s jarní tematikou

sportovní - závody v různých disciplínách (běh, skok, hod)

dopravní - soutěž v určování dopravních značek

akce – POSEZENÍ S KNIHOU

Příprava na vyuč. - didaktické hry k probírané látce, slovní kopaná, kvízy s jarní

tematikou

DUBEN

TÉMA - ČARODEJNICE

Odpočinková č. - stolní a společenské hry, četba, volné kreslení, povídání

o nebezpečných situacích a jak si s nimi poradit, první pomoc

Rekreační č. – individuální hry ve třídě i na zahradě

Zájmová č. - pracovní – učíme se základy první pomoci

přírodovědná - DEN ZEMĚ - chráníme přírodu, třídění a recyklace,

sběr odpadů v okolí ŠD

estetická - kreslení jarních květin, vyrábění čarodějnických masek,

malování čarodějnických obrázků

sportovní - hry dle vlastního výběru, míčové hry, školka se švihadlem

dopravní - rozebírání určitých dopr. situací, dopravní značky

akce ČARODĚJNICKÝ REJ - soutěž o nejrychlejší koště

Příprava na vyuč. - křížovky, bludiště

KVĚTEN

TÉMA - SPORT

Odpočinková č. - čtení pohádky, hry dle vlastního výběru, vyprávění vtipů

Rekreační č. - vycházky do okolí, individuální hry dle vlastního uvážení

Zájmová č. – pracovní - chování v přírodě, její ochrana

estetická - DEN MATEK - výroba dárečků pro maminky

sportovní - sportovní soutěže, hry na zahradě, překážková dráha

dopravní - správné chování na silnici a na chodníku

akce-HOKEJBALOVÝ TURNAJ

Příprava na vyuč. - hádanky, jazykolamy, bludiště

ČERVEN

TÉMA – ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU

Odpočinková č. - četba knihy, omalovánky, časopisy, volné kreslení, povídáme si co

budeme dělat o prázdninách, kam se chystáme, jak se máme

při nich bezpečně chovat

Rekreační č. - pohybové hry, pobyt na zahradě, hry dle vlastního výběru dětí

Zájmová č.- pracovní - úklid družinové třídy před prázdninami, přesazování

květin

přírodovědná a estetická – léčivé rostliny, letní čas v přírodě

sportovní - hry na hřišti - kopaná, vybíjená

dopravní - slušné chování v silničním provozu

akce ROZLOUČENÍ S DRUŽINOU – odpoledne plné soutěží, zábavy

a sportu.

Další akce dle aktuální nabídky.

Příprava na vyuč. - křížovky, hádanky, pravidla slušného chování, popletené texty

Sebeobslužná č. (platí po celý rok) - návyky osobní hygieny, základy stolování,

zdravení, poděkování, oslovení

Rozloučení se školním rokem Kroužky školní družiny:

Pondělí- Florbal 13.45 - 14.45 hod.
Úterý - Keramika 15 - 16 hod.
Středa - Logopedie pro 1. tř. 13 - 14 hod.
Angličtina pro 2.tř. 13.30 - 14.30 hod.
Družinový kolotoč pro 3. tř. 14 - 15.hod.
Čtvrtek - Angličtina pro 1.tř. 12.30 - 13.30 hod.
Šikovné ručičky 15 - 16 hod.
Družinový kolotoč pro 2.tř. 14 - 15 hod. 
PřílohaVelikost
školní řád družina-2019.doc72 KB

KomenskýZŠ Pardubice-Ohrazenice
Trnovská 159
Pardubice-Ohrazenice
533 53

 

Kalendář

P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31