(rozvrh platn od 14.11.2019)

Zkladn kola Pardubice-Ohrazenice  1.A  (KOZKOV Adla)

 

0
7:05- 7:50

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

 
P
o

 

 

j
KK
(JE)

M
KK
(JE)

aS
KK
(JE)

j
KK
(JE)

         

 

t

 

 

j
KK
(JE)

M
KK
(JE)

Vv
KK
(JE)

j
KK
(JE)

         

 
S
t

 

 

j
KK
(JE)

M
KK
(JE)

j
KK
(JE)

Hv
KK
(JE)

         

 

t

 

 

j
KK
(JE)

aS
KK
(JE)

Pk
KK
(JE)

j
KK
(JE)

         

 
P

 

 

j
KK
(JE)

M
KK
(JE)

Tv
KK
(T1)

Tv
KK
(T1)

         

 

(rozvrh platn od 14.11.2019)

Zkladn kola Pardubice-Ohrazenice  1.B  (HAVLKOV Kateina)

 

0
7:05- 7:50

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

 
P
o

 

 

j
HK
(JE..)

aS
HK
(JE..)

M
HK
(JE..)

j
HK
(JE..)

         

 

t

 

 

M
HK
(JE..)

j
HK
(JE..)

Vv
HK
(JE..)

j
HK
(JE..)

         

 
S
t

 

 

j
HK
(JE..)

M
HK
(JE..)

Hv
HK
(JE..)

j
HK
(JE..)

         

 

t

 

 

j
HK
(JE..)

aS
HK
(JE..)

Pk
HK
(JE..)

j
HK
(JE..)

         

 
P

 

 

j
HK
(JE..)

M
HK
(JE..)

Tv
HK
(T2)

Tv
HK
(T2)

         

 

(rozvrh platn od 14.11.2019)

Zkladn kola Pardubice-Ohrazenice  2.A  (MERCLOV Hana)

 

0
7:05- 7:50

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

 
P
o

 

 

j
MR
(.42)

M
MR
(.42)

aS
PO
(.42)

j
MR
(.42)

         

 

t

 

 

j
MR
(.42)

M
MR
(.42)

j
MR
(.42)

Tv
VA
(T1)

Tv
VA
(T1)

       

 
S
t

 

 

j
MR
(.42)

M
MR
(.42)

Hv
MR
(.42)

j
MR
(.42)

         

 

t

 

 

j
MR
(.42)

aS
PO
(.42)

M
MR
(.42)

Vv
MR
(.42)

j
MR
(.42)

       

 
P

 

 

j
MR
(.42)

M
MR
(.42)

Pk
PO
(.42)

j
MR
(.42)

         

 

(rozvrh platn od 14.11.2019)

Zkladn kola Pardubice-Ohrazenice  3.A  (EBKOV Iva)

 

0
7:05- 7:50

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

 
P
o

 

 

j
E
(.33)

Tv
E
(T1)

Tv
E
(T1)

M
E
(.33)

Hv
HM
(.33)

       

 

t

 

 

j
E
(.33)

aS
E
(.33)

M
E
(.33)

Aj (Aj1)
NM
(.44)

j
E
(.33)

       

Aj (Aj2)
MR
(.42)

 
S
t

 

 

j
E
(.33)

M
E
(.33)

Pk
E
(.33)

aS
E
(.33)

j
E
(.33)

       

 

t

 

 

j
E
(.33)

Aj (Aj1)
NM
(.33)

M
E
(.33)

Vv
E
(.33)

j
E
(.33)

       

Aj (Aj2)
MR
(.44)

 
P

 

 

j
E
(.33)

M
E
(.33)

Aj (Aj1)
NM
(.44)

aS
E
(.33)

j
E
(.33)

       

Aj (Aj2)
MR
(.33)

 

(rozvrh platn od 14.11.2019)

Zkladn kola Pardubice-Ohrazenice  4.A  (HEMERKOV Iva)

 

0
7:05- 7:50

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

 
P
o

 

 

M
HM
(.34)

j
HM
(.34)

j
HM
(.34)

Tv
VA
(T1)

Tv
VA
(T1)

       

 

t

 

 

j
HM
(.34)

aS
HM
(.34)

M
HM
(.34)

j
HM
(.34)

Aj (Aj1)
NM
(.34)

       

Aj (Aj2)
MR
(.42)

 
S
t

 

 

M
HM
(.34)

j
HM
(.34)

Vv
HM
(.34)

Vv
HM
(.34)

Aj (Aj1)
NM
(.44)

       

Aj (Aj2)
MR
(.42)

 

t

 

 

M
HM
(.34)

Pk
E
(.34)

aS
HM
(.34)

Hv
HM
(.34)

j
HM
(.34)

       

 
P

 

 

j
HM
(.34)

Tv
VA
(T1)

M
HM
(.34)

aS
HM
(.34)

Aj (Aj1)
NM
(.34)

       

Aj (Aj2)
MR
(.42)

 

(rozvrh platn od 14.11.2019)

Zkladn kola Pardubice-Ohrazenice  5.A  (POSLEDNKOV Hana)

 

0
7:05- 7:50

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

 
P
o

 

 

M
PO
(.35)

j
ST
(.35)

j
ST
(.35)

Vv
PO
(.35)

Vv
PO
(.35)

       

 

t

 

 

M
PO
(.35)

Tv
MT
(T1)

Tv
MT
(T1)

j
ST
(.35)

aS
PO
(.35)

       

 
S
t

 

 

aS
PO
(.35)

j
ST
(.35)

j
ST
(.35)

Aj (Aj1)
NC
(.35)

M
PO
(.35)

       

Aj (Aj2)
NM
(.44)

 

t

 

 

Aj (Aj1)
NC
(.44)

j
ST
(.35)

j
ST
(.35)

M
PO
(.35)

Pk
PO
(.35)

       

Aj (Aj2)
NM
(.35)

 
P

 

 

M
PO
(.35)

Aj (Aj1)
NC
(.35)

Inf
VA
(.43)

aS
PO
(.35)

Hv
PO
(.35)

Tv
MT
(T1)

     

Aj (Aj2)
NM
(.44)

 

(rozvrh platn od 14.11.2019)

Zkladn kola Pardubice-Ohrazenice  6.A  (VALDA Tom)

 

0
7:05- 7:50

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

 
P
o

 

   

Z
KR
(.56)

M
SL
(.58)

j
NC
(.58)

Hv
KA
(.58)

 

Vv
KR
(.83)

Pk
VA
(.14)

 

 

t

 

 

j
NC
(.58)

Sh
CI
(T2)

Sh
CI
(T2)

M
SL
(.58)

D
KS
(.58)

Ov
KR
(.58)

     

 
S
t

 

   

Aj
HU
(.57)

M
SL
(.58)

M
SL
(.58)

P
KR
(.86)

j
NC
(.58)

     

 

t

 

 

Aj
HU
(.65)

M
SL
(.58)

Tv (ABch)
VA
(T2)

Tv (ABch)
VA
(T2)

F
SL
(.78)

j
NC
(.58)

     

Tv (ABd)
KZ
(T1)

Tv (ABd)
KZ
(T1)

 
P

 

 

j
NC
(.58)

Aj
HU
(.58)

Z
KR
(.56)

D
KS
(.58)

Rv
JR
(.58)

P
KR
(.86)

     

 

(rozvrh platn od 14.11.2019)

Zkladn kola Pardubice-Ohrazenice  6.B  (KARANSK Hana)

 

0
7:05- 7:50

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

 
P
o

 

 

Z
KR
(.56)

j
KS
(.58)

M
MT
(.56)

Hv
KA
(.56)

Aj
TI
(.56)

j
KS
(.56)

     

 

t

 

 

F
M
(.78)

Ov
KR
(.57)

P
KR
(.86)

M
MT
(.64)

Vv
KR
(.83)

Pk
NC
(.14)

     

 
S
t

 

 

M
MT
(.56)

Aj
TI
(.44)

D
KS
(.57)

j
KS
(.56)

Pp
VA
(.43)

Pp
VA
(.43)

     

 

t

 

 

Aj
TI
(.56)

M
MT
(.56)

Tv (ABch)
VA
(T2)

Tv (ABch)
VA
(T2)

j
KS
(.57)

       

Tv (ABd)
KZ
(T1)

Tv (ABd)
KZ
(T1)

 
P

 

 

Z
KR
(.56)

Rv
KR
(.57)

M
MT
(.58)

P
KR
(.86)

j
KS
(.62)

D
KS
(.56)

     

 

(rozvrh platn od 14.11.2019)

Zkladn kola Pardubice-Ohrazenice  7.A  (NMEC Milan)

 

0
7:05- 7:50

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

 
P
o

 

   

Aj (Aj1)
NC
(.65)

j
NC
(.65)

M
SL
(.65)

 

Nj (Nj)
HM
(.58)

Pk
NC
(.14)

Vv
KA
(.83)

 

Rj (Rj1)
PO
(.57)

Aj (Aj3)
HU
(.57)

Rj (Rj2)
KA
(.65)

 

t

 

 

Z
HN
(.86)

Sh
T

Sh
T

j
NC
(.65)

M
SL
(.65)

Ov
JR
(.65)

     

 
S
t

 

   

M
SL
(.65)

F
M
(.78)

P
HN
(.86)

Aj (Aj1)
NC
(.65)

 

D
KS
(.56)

   

Aj (Aj3)
HU
(.57)

 

t

 

 

D
KS
(.58)

j
NC
(.65)

Aj (Aj1)
NC
(.65)

M
SL
(.65)

Tv (ABch)
MT
(T2)

Tv (ABch)
MT
(T2)

 

Hv
KA
(.65)

 

Aj (Aj3)
HU
(.44)

Tv (ABd)
KZ
(T1)

Tv (ABd)
KZ
(T1)

 
P

 

 

Rv
VA
(.65)

Z
HN
(.86)

F
M
(.65)

j
NC
(.65)

P
HN
(.86)

Nj (Nj)
HM
(.58)

     

Rj (Rj1)
PO
(.57)

Rj (Rj2)
KA
(.65)

 

(rozvrh platn od 14.11.2019)

Zkladn kola Pardubice-Ohrazenice  7.B  (KULHNKOV Petra)

 

0
7:05- 7:50

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

 
P
o

 

 

j
KH
(.57)

Aj (Aj2)
KH
(.44)

Z
HN
(.86)

M
MT
(.57)

P
HN
(.86)

Nj (Nj)
HM
(.58)

     

Rj (Rj1)
PO
(.57)

Aj (Aj3)
HU
(.57)

Rj (Rj2)
KA
(.65)

 

t

 

 

j
KH
(.57)

Pp
VA
(.43)

Pp
VA
(.43)

Ov
KR
(.57)

Pk
ST
(.14)

Vv
KA
(.83)

     

 
S
t

 

 

P
HN
(.86)

F
M
(.78)

Z
HN
(.86)

j
KH
(.57)

Aj (Aj2)
KH
(.58)

M
MT
(.57)

     

Aj (Aj3)
HU
(.57)

 

t

 

 

M
MT
(.57)

j
KH
(.57)

Aj (Aj2)
KH
(.57)

D
TI
(.56)

Tv (ABch)
MT
(T2)

Tv (ABch)
MT
(T2)

     

Aj (Aj3)
HU
(.44)

Tv (ABd)
KZ
(T1)

Tv (ABd)
KZ
(T1)

 
P

 

 

D
TI
(.57)

F
M
(.78)

Hv
KA
(.57)

Rv
VA
(.57)

M
MT
(.57)

Nj (Nj)
HM
(.58)

     

Rj (Rj1)
PO
(.57)

Rj (Rj2)
KA
(.65)

 

(rozvrh platn od 14.11.2019)

Zkladn kola Pardubice-Ohrazenice  8.A  (MATJKA Jaroslav)

 

0
7:05- 7:50

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

 
P
o

 

   

M
MT
(.64)

Ov
JR
(.64)

Aj
HU
(.44)

F
M
(.78)

Pk
ST
(.14)

 

Z
HN
(.56)

 

 

t

 

KTv (KTv1)
MT
(T1)

KTv (KTv1)
MT
(T1)

Ch
JR
(.78)

j
KH
(.44)

D
TI
(.56)

M
MT
(.64)

 

Vv
KA
(.83)

Vv
KA
(.83)

 

 
S
t

 

 

j
KH
(.64)

Tv (ABCd)
KZ
(T1)

Tv (ABCd)
KZ
(T1)

F
M
(.78)

Z
HN
(.78)

Rj (Rj1) PO (.62)

     

Rj (Rj2) HU (.44)

Tv (ACch)
MT
(T2)

Tv (ACch)
MT
(T2)

Nj (Nj) KR (.83)

Nj (Nj2) HM (.64)

 

t

 

 

Sh
T
(T1)

Sh
T
(T1)

M
MT
(.64)

Aj
HU
(.44)

j
KH
(.64)

Rj (Rj1) PO (.64)

 

Rv
JR
(.64)

Hv
KA
(.65)

Rj (Rj2) HU (.65)

Nj (Nj) KR (.44)

Nj (Nj2) HM (.62)

 
P

 

 

Aj
HU
(.44)

M
MT
(.64)

P
HN
(.86)

Ch
JR
(.78)

j
KH
(.64)

D
TI
(.64)

     

 

(rozvrh platn od 14.11.2019)

Zkladn kola Pardubice-Ohrazenice  8.B  (MATERA Daniel)

 

0
7:05- 7:50

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

 
P
o

 

 

M
M
(.83)

F
M
(.83)

Hv
KA
(.57)

j
KH
(.83)

Ov
JR
(.83)

 

Rd
TI
(.65)

Rd
TI
(.65)

 

 

t

 

 

Z
KR
(.83)

M
M
(.83)

Ch
JR
(.78)

j
KH
(.83)

P
HN
(.86)

 

Pk
NC
(.14)

Rv
JR
(.85)

 

 
S
t

 

 

D
TI
(.83)

Tv (ABCd)
KZ
(T1)

Tv (ABCd)
KZ
(T1)

Aj (Aj3)
TI
(.83)

M
M
(.83)

Rj (Rj1) PO (.62)

     

Rj (Rj2) HU (.44)

Tv (Bch)
TO

Tv (Bch)
TO

Aj (Aj2)
HU
(.62)

Nj (Nj) KR (.83)

Nj (Nj2) HM (.64)

 

t

 

 

F
M
(.78)

M
M
(.83)

Z
KR
(.56)

j
KH
(.83)

Aj (Aj3)
TI
(.44)

Rj (Rj1) PO (.64)

     

Rj (Rj2) HU (.65)

Aj (Aj2)
HU
(.62)

Nj (Nj) KR (.44)

Nj (Nj2) HM (.62)

 
P

 

 

j
KH
(.83)

D
TI
(.56)

Aj (Aj3)
TI
(.83)

Vv
KA
(.83)

Vv
KA
(.83)

Ch
JR
(.83)

     

Aj (Aj2)
HU
(.62)

 

(rozvrh platn od 14.11.2019)

Zkladn kola Pardubice-Ohrazenice  8.C  (HORNOV Adla)

 

0
7:05- 7:50

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

 
P
o

 

   

Ch
HN
(.78)

M
M
(.62)

Z
HN
(.86)

j
KH
(.62)

j
KH
(.62)

 

F
M
(.78)

 

 

t

 

KTv (KTv2)
TO

KTv (KTv2)
TO

j
KH
(.44)

M
M
(.62)

Rv
JR
(.62)

D
TI
(.56)

 

Ov
JR
(.62)

Pk
NC
(.14)

 

 
S
t

 

 

M
M
(.62)

Tv (ABCd)
KZ
(T1)

Tv (ABCd)
KZ
(T1)

Aj (Aj2)
HU
(.62)

Hv
TI
(.82)

Nj (Nj) KR (.83)

     

Rj (Rj1) PO (.62)

Tv (ACch)
MT
(T2)

Tv (ACch)
MT
(T2)

Rj (Rj2) HU (.44)

Nj (Nj2) HM (.64)

 

t

 

 

Sh
JI
(T2)

Sh
JI
(T2)

P
HN
(.86)

M
M
(.62)

Aj (Aj2)
HU
(.62)

Nj (Nj) KR (.44)

 

Vv
HN
(.62)

Vv
HN
(.62)

Rj (Rj1) PO (.64)

Rj (Rj2) HU (.65)

Nj (Nj2) HM (.62)

 
P

 

 

F
M
(.62)

j
KH
(.62)

Aj (Aj2)
HU
(.62)

Z
HN
(.56)

D
TI
(.56)

Ch
HN
(.78)

     

 

(rozvrh platn od 14.11.2019)

Zkladn kola Pardubice-Ohrazenice  9.A  (JIROUKOV Jana)

 

0
7:05- 7:50

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

 
P
o

 

   

Inf
VA
(.43)

Aj
HU
(.85)

M
FL
(.85)

Nj (Nj1)
KR
(.81)

Rj (Rj2)
HU
(.81)

Ov
JR
(.85)

P
FL
(.86)

 

Rj (Rj1)
HU
(.44)

Nj (Nj2)
KZ
(.44)

 

t

 

KTv (KTv1)
T

KTv (KTv1)
T

Z
HN
(.65)

M
FL
(.85)

j
KS
(.85)

F
M
(.78)

 

D
KZ
(.82)

D
KZ
(.82)

 

 
S
t

 

 

Aj
HU
(.44)

j
KS
(.85)

M
FL
(.85)

Tv (ACch)
CI
(T2)

Tv (ACch)
CI
(T2)

 

P
FL
(.86)

   

Tv (ABCd)
KZ
(T1)

Tv (ABCd)
KZ
(T1)

 

t

 

 

Sh (Sh1)
TO

Sh (Sh1)
TO

j
KS
(.85)

Ch
JR
(.85)

 

Vv
KA
(.83)

Vv
KA
(.83)

Hv
TI
(.44)

Pk
NC
(.14)

SMa (Sma)
FL
(.81)

SMa (Sma)
FL
(.81)

 
P

 

 

j
KS
(.85)

M
FL
(.85)

Ch
JR
(.78)

Aj
HU
(.85)

Nj (Nj1)
KR
(.81)

Rj (Rj2)
HU
(.44)

     

Rj (Rj1)
HU
(.44)

Nj (Nj2)
KZ
(.81)

 

(rozvrh platn od 14.11.2019)

Zkladn kola Pardubice-Ohrazenice  9.B  (FLORIANOV Gabriela)

 

0
7:05- 7:50

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

 
P
o

 

 

j
KS
(.81)

M
FL
(.81)

Aj (Aj1)
KH
(.44)

F
M
(.78)

Nj (Nj1)
KR
(.81)

Rj (Rj2)
HU
(.81)

P
FL
(.86)

Ov
JR
(.81)

 

Aj (Aj2)
TI
(.82)

Rj (Rj1)
HU
(.44)

Nj (Nj2)
KZ
(.44)

 

t

 

 

j
KS
(.81)

j
KS
(.81)

Pk
NC
(.14)

D
KZ
(.81)

Vv
FL
(.81)

Vv
FL
(.81)

 

Z
KR
(.56)

Hv
TI
(.44)

 
S
t

 

 

M
FL
(.81)

Inf
VA
(.43)

Aj (Aj1)
KH
(.81)

Tv (ABCd)
KZ
(T1)

Tv (ABCd)
KZ
(T1)

j
KS
(.81)

     

Aj (Aj2)
TI
(.82)

Tv (Bch)
MT

Tv (Bch)
MT

 

t

 

 

SMa (Sma)
FL
(.81)

SMa (Sma)
FL
(.81)

Ch
JR
(.78)

M
FL
(.81)

P
FL
(.86)

 

Sj (Sj)
KK
(.81)

Sj (Sj)
KK
(.81)

 

 
P

 

 

Ch
JR
(.78)

D
KZ
(.81)

M
FL
(.81)

Aj (Aj1)
KH
(.81)

Nj (Nj1)
KR
(.81)

Rj (Rj2)
HU
(.44)

     

Aj (Aj2)
TI
(.44)

Rj (Rj1)
HU
(.44)

Nj (Nj2)
KZ
(.81)

 

(rozvrh platn od 14.11.2019)

Zkladn kola Pardubice-Ohrazenice  9.C  (KOZK Kamil)

 

0
7:05- 7:50

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

 
P
o

 

   

Ov
JR
(.82)

Aj (Aj2)
TI
(.82)

j
KS
(.82)

Rj (Rj1)
HU
(.44)

Rj (Rj2)
HU
(.81)

F
M
(.78)

Pk
NC
(.82)

 

Nj (Nj1)
KR
(.81)

Nj (Nj2)
KZ
(.44)

 

t

 

KTv (Ktv2)
JI

KTv (Ktv2)
JI

P
FL
(.86)

j
KS
(.82)

M
FL
(.82)

D
KZ
(.82)

Inf
VA
(.43)

 

Ch
HN
(.78)

Hv
KA
(.65)

 
S
t

 

 

j
KS
(.82)

M
FL
(.82)

Aj (Aj2)
TI
(.82)

Tv (ACch)
CI
(T2)

Tv (ACch)
CI
(T2)

 

Vv
KA
(.83)

Vv
KA
(.83)

P
FL
(.86)

Tv (ABCd)
KZ
(T1)

Tv (ABCd)
KZ
(T1)

 

t

 

 

Sh (Sh2)
KZ

Sh (Sh2)
KZ

M
FL
(.82)

Ch
HN
(.78)

Z
KR
(.56)

 

Sj (Sj)
KK
(.81)

Sj (Sj)
KK
(.81)

 

SMa (Sma)
FL
(.81)

SMa (Sma)
FL
(.81)

 
P

 

 

M
FL
(.82)

j
KS
(.82)

D
KZ
(.82)

Aj (Aj2)
TI
(.44)

Rj (Rj1)
HU
(.44)

Rj (Rj2)
HU
(.44)

     

Nj (Nj1)
KR
(.81)

Nj (Nj2)
KZ
(.81)

Zpracovno v systmu Bakali