Aktuality MŠ

Pátek 27.4.2018
Kdy: 3.5. 2018, dopoledne

Kde: zahrada MŠ

S sebou: HELMY, koloběžky, kola, pití, vhodné oblečení a obuv
Vážení rodiče za kola v MŠ neručíme!!!
V případě deštivého počasí bude bohužel akce zrušena 

Pátek 27.4.2018
KVĚTEN
• 2.5. Focení v 8.00 hod

• 3.5. Dopravní dopoledne, jízda zručnosti

• 15.5. Jarní besídka a tvoření s rodiči, od 16.00 hod

• Návštěva hasičské zbrojnice (termín bude upřesněn)

• 21.5. – 25. 5. Školka v přírodě pro přihlášené děti

Čtvrtek 15.2.2018

PONDĚLÍ – cvičení v tělocvičně ZŠ (jako každý týden)

ÚTERÝ – Ateliér – kouzlo bylin (45,-) odjezd v 8:45hod.

STŘEDA – Plavání 9.lekce (náhrada za pátek 16.2) odjezd v 7:30hod.

ČTVRTEK – Karneval v MŠ

PÁTEK – Plavání 10.lekce, odjezd v 7:30hod. 

Čtvrtek 15.2.2018
!!!POZOR ZMĚNA!!!
Plavání se přesouvá na příští týden na  středu 21.2. 2018 od 8.15 – 9.00 hod z důvodu nemocnosti dětí.
Sraz v MŠ nejpozději do 7.15 hod.

Páteční plavání 23.2. zůstává.

Děkujeme za pochopení 

Pondělí 12.2.2018
Pánovaný karneval na 14.2.2018, je z důvodu velké nemocnosti dětí zrušen!
Nový termín bude upřesněn.

Pátek 9.2.2018
 • 14. 2. 2018 Karnevalový bál v MŠ
 • 20. 2. 2018 Výstava v ateliéru – Kouzlo bylin, od 9:30 h
 • Každé pondělí od 10:00 hod – tělocvična ZŠ, trenéři předem připravený program
 • Plavání – dle rozpisu (8. – 10. lekce) 9. 2., 16.

Pondělí 4.12.2017
!!!JIŽ TENTO PÁTEK (8.12.) ZAČÍNÁME PLAVAT!!!

ODJEZD V 7:30h. (z MŠ odjíždíme všichni i neplavci!!!)

S SEBOU: batůžek, pití, plavky a ručník
(neplavci prosím kraťásky, je tam teplo) 


Čtvrtek 9.11.2017
1)Zimní školní výlet - 350,- (v ceně je vstupné, autobus i občerstvení dětí)

2)Plavání -1050,- (v ceně kurz + autobus)

Částky noste prosím přesně a rozdělené na 350,- a 1050,-.
Děkujeme :-)


Úterý 31.10.2017
Odjezd 7:00 hod (sraz nejpozději 6:45 hod)

Cena prohlídky 130 kč,- (cena autobusu bude rozpočítána)

Hraný příběh o původu Vánoc v interiérech zámku Potštejn.

 


Úterý 31.10.2017
• 6. 11. Pohádka dračí, aneb trable s princeznou, loutkové divadlo Perštejni, 8.15 hod v MŠ, vybíráme 50Kč

• 7. 11. Vánoční focení v MŠ, od 8.30

• 29. 11. Mášenka a zvířátka, Lhotáková, divadelní představení v MŠ, vybíráme 50Kč, společně se ZŠ

• Každé pondělí cvičení s trenéry v tělocvičně ZŠ 


*změny vyhrazeny 

Organizační řád

 • MŠ zajišťuje rozvoj a výchovu dětí ve věku od 3 let do nástupu základní školy.
 • MŠ vytváří podmínky pro všestranný rozvoj osobnosti dítěte, jenž si osvojuje pravidla chování a získává základní životní hodnoty. Připravuje jej pro zvláštní vzdělávání.
 • Při plnění svých stanovených cílů vzdělávání a výchovy se MŠ řídí dle platných právních předpisů, a to především zákonem č. 561/2004 Sb. Školský zákon a vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.
 • MŠ se řídí Listinou lidských práv a svobod a Úmluvou o právech dítěte. Jsou respektována práva dítěte.
 • Provozovatelem MŠ je statutární město Pardubice.
 • Provoz MŠ je od 6:30 do 16:30, v době prázdnin ZŠ je provoz MŠ jen do 16:00 hodin.
 • V době vánočních a jarních prázdnin je mateřská škola uzavřena současně se základní školu.
 • Provoz MŠ v měsíci červenec a srpen je přerušen zpravidla na 6 týdnů.
 • V době letních prázdnin je provoz mateřské školy určen výhradně pro děti, jejichž matky dochází do zaměstnání.
 • O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitel školy Mgr. Bc. František Stejskal na základě žádosti (přihlášky) vyplněné zákonnými zástupci. O výsledku jsou informováni tzv. Rozhodnutím o zařazení/ nezařazení dítěte do MŠ.
 • Ředitel školy může vydat Rozhodnutí o ukončení docházky a to v případě: požádá-li o to zákonný zástupce dítěte, prokáže-li se ve zkušební  době, že dítě není schopno přizpůsobit se podmínkám školy, pokud je neomluvená neúčast dítěte v předškolním vzdělávání delší dvou týdnů, a je-li závažně a opakovaně narušen chod školy zákonným zástupcem (agresivní jednání, hanobení pověsti MŠ, přichází pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, odcizí-li věci dětí či zařízení MŠ, opakovaně vyzvedává dítě po provozní době MŠ): nejsou-li uhrazené částky za stravování.
 • Rodiče a zákonní zástupci dítěte jsou povinni odevzdat při nástupu dítěte do MŠ vyplněný evidenční list s platnými údaji.
 • Povinností rodičů je včas hlásit změny bydliště, telefonního čísla a dalších údajů důležitých pro bezpečnost a plynulý průběh vzdělávání. Informace jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
 • Škola odpovídá za děti od okamžiku předání dětí rodičem nebo zmocněným zástupcem učitelce MŠ, do okamžiku předání učitelkou MŠ rodiči či zmocněnému zástupci.Rodič nebo zmocněný zástupce předává dítě osobně ve dveřích ze šatny do herny.Učitelka osobně předá dítě rodiči nebo zmocněnému zástupci ve dveřích z herny do šatny.V případě pobytu na školní zahradě se za předání považuje pozdrav dítěte učitelce a pozdrav učitelky dítěti. Bez vědomí učitelky nesmí rodič či zmocněný zástupce z MŠ dítě odvést.
 • Rodič může omluvit dítě z MŠ v ten samý den jeho nepřítomnosti a to nejdéle do 7:00 hodin.
 • Při každé déle trvající nepřítomnosti dítěte, vyrozumí rodič školu o důvodu.
 • Děti se přijímají do 8:00 hodin, ale v případě domluvy s učitelkou lze i po této stanovené době.
 • Pedagogické pracovnice zodpovídají za dítě od doby jeho předání rodičem jim zmocněným zástupcem do doby předání zpět rodiči či jinému zástupci, který byl k tomu od rodičů písemně zmocněn.
 • Při nevyzvednutí dítěte z MŠ rodičem či zmocněným zástupcem, a po neúspěšných a opakovaných pokusech o spojení s rodiči, je pedagogická pracovnice povinna uvědomit policii ČR a sociální úřad pro ochranu dětí.
 • Do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé. Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout do MŠ dítě nachlazené či s jiným infekčním onemocněním.
 • Rodiče jsou povinni vyrozumět školu o změně zdravotní způsobilosti, obtížích a jiných závažných záležitostí ovlivňující vzdělávání dítěte. Jsou povinni informovat školu, vyskytne-li se v nejbližším okolí infekční nemoc.
 • V MŠ dostávají děti jídlo 3x denně a dodržují pitný režim po celý den.
 • Stravné se vybírá bezhotovostně k 20. dni předcházejícího měsíce a to na č.ú.150850422/0600.
 • Dítěti, kterému není odhlášeno stravování (není omluvené na daný den) do 7:00 hodin je započítáváno stravné za tento den a to v plné výši. První den nemoci lze zaplacené jídlo vyzvednout do vlastních nádob.
 • Dítě z bezpečnostních důvodů nesmí do MŠ žvýkačky, sladkosti ani ozdobné nebo cenné předměty.
 • Děti si z domova nenosí žádné hračky.
 • Děti musí mít všechny své věci (obuv, oděv) označeny, aby nedošlo k záměně.
 • Děti chodí ven za každého počasí, pobyt venku se neuskutečňuje jen za silného větru, deště a při inverzi.
 • Rodiče mají právo nahlédnout do Školního vzdělávacího programu MŠ. S programem výchovné práce jsou seznamováni na nástěnce. Práce dětí jsou vystavovány na chodbě školy a tvoří výzdobu třídy a šatny.
 • Rodiče jsou průběžně informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí. Mohou požádat poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se vzdělávání a výchovy.
 • Rodiče se mohou zúčastňovat akcí MŠ, pokud tyto jsou určeny pro rodiče s dětmi.
 • Rodiče dítěte jsou povinni respektovat práva ostatních dětí a nesmí jakýmkoliv způsobem je fyzicky nebo duševně omezovat.
 • Rodiče a děti si počínají v MŠ, tak aby nedošlo k poškození majetku školy. Pokud k poškození dojde, vzniklou škodu nahradí.
 • Stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ rodiče podávají vedoucí učitelce, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo podstoupí nadřízenému orgánu řediteli školy.


PřílohaVelikost
organizacni-rad-ms-2017.docx21.76 KB

KomenskýZŠ a MŠ Pardubice-Ohrazenice
Trnovská 159
Pardubice-Ohrazenice
533 53

 

Kalendář

«  
  »
P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Anketa

Jak se Vám líbí nové webové stránky Mateřské školy Žirafík?: