Aktuality ZŠ

Pondělí 10.6.2019
Ve středu 19. června 2019 se bude konat Zahradní slavnost. 

Středa 5.6.2019
Byly vloženy výsledky sběrových dní:


Úterý 4.6.2019
Byl vložen Měsíční plán práce na červen 2019.

Pátek 31.5.2019
Dne 4. 6. a 6. 6. 2019 se oběd 2 nevaří z důvodu nízkého počtu přihlášených strávníků. 

Sobota 25.5.2019
Třída 3. A dorazila v pořádku na školu v přírodě do Petříkova v 17;20 hod.


Sobota 25.5.2019
Třídy 1.A a 4.A se v pořádku vrátily ze školy v přírodě v Petříkově dnes před 13h.

Pátek 24.5.2019
Ve dnech 30. a 31. května proběhne sběr papíru.

Pátek 24.5.2019
Naše děvčata obhájila titul Mistra republiky v Minikopané. 

Neděle 19.5.2019
Třídy 1. A a 4. A posílají pozdrav z Petříkova. Cesta byla příjemná, bez problémů s jedinou přestávkou. V 17:30 dorazily na penzion H&P.

Pondělí 13.5.2019
Žáci z 2. A a 5. A hlásí, že po poledni v pořádku dojeli do Petříkova. Jak se jim daří můžete sledovat v záložce LVK a ŠVP - AKTUÁLNĚ.

Organizace dne

Provozní doba MŠ je od 6:30 do 16:30 hodin.


Organizace dne

06:30 - 08:00
Scházení dětí, tvořivé činnosti a hry dětí, volná hra dětí, esteticko-výchovné činnosti, realizace plánovaných činností, tvůrčí realizace nápadů dětí, individuální činnosti zaměřené na rozvoj sociální, osobností a morální.

08.00 – 08.15
Integrovaný blog – Rozvoj řeči – ranní kruh, zařazení pokusů a aj hrou.

08:15 - 08:45
Tělovýchovné chvilky

08:45 - 09:00
Svačina

09:00 - 09:50
Integrovaný blog - pokračování ranního programu, hodnocení a vyprávění o svých dojmech, zážitcích z ranních činností. Individuální a skupinové činnosti z různých vzdělávacích oblastí, návrhy dětí pro hry v příštím dni.

09:50 - 11:50
Příprava na pobyt venku, pobyt venku.

11:50 - 14:00
Hygiena, příprava na stolování, oběd, literární chvilky, odpolední klid

14:00 - 14:30
Hygiena, svačina.

14:30 - 16:30
Tvořivé činnosti a volné hry dětí, individuální přístup, rozcházení dětí.


Režim dne je závazný pouze pro čas stanovený pro jídlo, pobyt venku a odpolední klid. Ostatní činnosti učitelka přizpůsobuje zájmu dětí, věkovým a fyzickým zvláštnostem dětí a konkrétním podmínkám ve třídě.

Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování.

Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.

V edukační práci je zastoupeno pět vzdělávacích oblastí nahrazující dřívější výchovné složky.

Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne, v letních měsících též venku na školní zahradě.

Stanovený denní řád je flexibilní a může být pozměněn (výlety, divadelní představení).

Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány prostřednictvím třídních vzdělávacích programů na nástěnce v šatnách dětí a na webových stránkách školy v sekci Aktuality. 

KomenskýZŠ Pardubice-Ohrazenice
Trnovská 159
Pardubice-Ohrazenice
533 53

 

Kalendář

P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Anketa

Jste spokojení se stravováním a jídelníčkem ve školní jídelně?: